Zákony

Vytisknout

Zákony, vyhlášky v plném znění a aktuální verzi

Vyhláška 341/2002 Sb., o schválení technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

Zákon 247/2000 Sb.,o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel

Vyhláška 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

Zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Zákon 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Vyhláška 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška 30/2001 Sb., která provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích

Česká státní norma CSN 73 6110, Projektování místních komunikací - veřejně přístupná norma

Zákon 311/2006 Sb., O pohoných hmotách a čerpacích stanicích pohoných hmot

2012 © Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu je kopírování zakázáno. Webmaster Luděk Konopáč
By: Fresh Joomla templates