Vytisknout

Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění


   § 80

   Základní ustanovení

   Řidičské  oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla
   zařazeného  do  skupiny  vozidel, pro kterou mu bylo řidičské oprávnění
   uděleno.

   § 80a

   Skupiny vozidel

   (1) Do skupiny

   a)   AM   jsou   zařazena  motorová  vozidla  s  konstrukční  rychlostí
   nepřevyšující 45 km.h-1

   1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50
   cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,

   2.  tříkolová  se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50
   cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

   3.  čtyřkolová  o  hmotnosti  v  nenaloženém  stavu  nejvýše  350 kg se
   zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných
   motorů s výkonem nejvýše 4 kW,

   b) A1 jsou zařazeny

   1.  lehké  motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše
   11  kW  a  s  poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým
   objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,

   2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,

   c)  A2  jsou  zařazeny  motocykly  s  postranním vozíkem nebo bez něj s
   výkonem  motoru  nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2
   kW/kg,  které  nebyly  upraveny  z  motocyklu  s  více než dvojnásobným
   výkonem,

   d) A jsou zařazeny

   1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,

   2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,

   e)  B1  jsou  zařazena  čtyřkolová  motorová vozidla s výjimkou vozidel
   uvedených  v  písmeni  a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v
   nenaloženém  stavu  nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k
   přepravě zboží,

   f)  B  jsou  zařazena  motorová  vozidla s výjimkou vozidel uvedených v
   písmenech  a)  až  e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3
   500  kg,  s  nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí
   být   připojeno   přípojné   vozidlo   o  největší  povolené  hmotnosti
   nepřevyšující  750  kg,  pokud  největší  povolená hmotnost této jízdní
   soupravy  nepřevyšuje  3  500  kg  nebo  v  případě  rozšíření  rozsahu
   nepřevyšuje 4 250 kg,

   g)  C1  jsou  zařazena  motorová  vozidla  s výjimkou traktorů, jejichž
   největší  povolená  hmotnost  převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500
   kg,  s  nejvýše  8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být
   připojeno  přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující
   750 kg,

   h)  jsou  zařazena  motorová  vozidla  s výjimkou traktorů a vozidel
   uvedených  v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3
   500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být
   připojeno  přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující
   750 kg,

   i)  D1  jsou  zařazena  motorová  vozidla,  jejichž délka nepřesahuje 8
   metrů,  s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče,
   ke  kterým  smí  být  připojeno  přípojné  vozidlo  o největší povolené
   hmotnosti nepřevyšující 750 kg,

   j)  D  jsou  zařazena  motorová  vozidla s výjimkou vozidel uvedených v
   písmeni  i)  s  více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým
   smí  být  připojeno  přípojné  vozidlo  o  největší  povolené hmotnosti
   nepřevyšující 750 kg,

   k)  B+E  jsou  zařazeny  jízdní  soupravy složené z vozidla uvedeného v
   písmeni   f)   a  přípojného  vozidla  o  největší  povolené  hmotnosti
   nepřevyšující 3 500 kg,

   l)  C1+E  jsou  zařazeny  jízdní  soupravy,  jejichž  největší povolená
   hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené

   1.  z  vozidla  uvedeného  v písmeni g) a přípojného vozidla o největší
   povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo

   2.  z  vozidla  uvedeného  v písmeni f) a přípojného vozidla o největší
   povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg,

   m)  C+E  jsou  zařazeny  jízdní  soupravy složené z vozidla uvedeného v
   písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než
   750 kg,

   n)  D1+E  jsou  zařazeny  jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v
   písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než
   750 kg,

   o)  D+E  jsou  zařazeny  jízdní  soupravy složené z vozidla uvedeného v
   písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než
   750 kg.

   (2)  Do  skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné,
   ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

   § 81

   Rovnocennost řidičských oprávnění

   (1) Řidičské oprávnění udělené pro skupinu

   a) A2 opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1,

   b) A opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,

   c) B1 opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny
   A1,

   d)  opravňuje  také  k  řízení  vozidel  zařazených  do skupiny A1 s
   automatickou převodovkou a vozidel zařazených do skupiny B1,

   e) C opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny C1,

   f) D opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D1,

   g) C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a C1+E,

   h) D+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a D1+E,

   i) C1+E nebo D1+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny
   B+E,

   j) C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D+E, pokud
   má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D.

   (2)  Řidičské  oprávnění  udělené  pro  kteroukoli  skupinu  s výjimkou
   skupiny T opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny AM.

   (3)  Řidičské oprávnění udělené pro skupinu B opravňuje držitele, který
   dosáhl  věku  21  let,  také k řízení tříkolových vozidel zařazených do
   skupiny A.

   (4)  Řidičské  oprávnění  udělené pro skupinu A opravňuje také k řízení
   čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém
   stavu  do  400  kg. Řidičské oprávnění udělené pro skupinu A1 opravňuje
   také  k  řízení  čtyřkolových  vozidel  o  výkonu  motoru  do  15 kW, s
   hmotností  v  nenaloženém  stavu  do  400  kg  a  se  zdvihovým objemem
   spalovacího motoru do 125 cm3.

 

2012 © Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu je kopírování zakázáno. Webmaster Luděk Konopáč
By: Fresh Joomla templates