Další podmínky k udělení řidičského oprávnění

   Řidičské oprávnění pro

   a)  skupinu  D  nebo D1 lze udělit jen žadateli, který je již držitelem
   řidičského oprávnění pro skupinu B,

   b)  skupinu  C  nebo C1 lze udělit jen žadateli, který je již držitelem
   řidičského oprávnění pro skupinu B,

   c)  skupinu  B+E  lze  udělit  jen  žadateli,  který  je  již držitelem
   řidičského oprávnění pro skupinu B,

   d)  skupinu  C+E  lze  udělit  jen  žadateli,  který  je  již držitelem
   řidičského oprávnění pro skupinu C,

   e)  skupinu  C1+E  lze  udělit  jen  žadateli,  který  je již držitelem
   řidičského oprávnění pro skupinu C1,

   f)  skupinu  D+E  lze  udělit  jen  žadateli,  který  je  již držitelem
   řidičského oprávnění pro skupinu D,

   g)  skupinu  D1+E  lze  udělit  jen  žadateli,  který  je již držitelem
   řidičského oprávnění pro skupinu D1.

Facebook

NOVĚ nás najdete také na Facebooku:

https://www.facebook.com/autoskola.mollina

Facebook

 

 

baner

 

 

 

 

 

Bílá plocha baner

Věk

   (1) Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku

   a) 15 let, jedná-li se o skupinu AM,

   b) 16 let, jedná-li se o skupinu A1,

   c) 17 let, jedná-li se o skupiny B1 a T,

   d) 18 let, jedná-li se o skupiny A2, B, B+E, C1 a C1+E,

   e) 21 let, jedná-li se o skupiny C, C+E, D1, D1+E,

   f) 24 let, jedná-li se o skupiny A, D a D+E.

   (2)  Řidičské  oprávnění  pro  skupinu A lze udělit rovněž osobě, která
   dosáhla

   a)  věku  21  let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová
   motorová vozidla, nebo

   b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského
   oprávnění pro skupinu A2.

   (3)  Osobě uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) lze řidičské oprávnění k
   řízení  motorových  vozidel  udělit  jen  s  písemným  souhlasem jejího
   zákonného zástupce.

   (4)  Řidičské  oprávnění  pro  skupinu  A1, A2 nebo A lze udělit rovněž
   osobě,  která nedosáhla věku stanoveného pro příslušnou skupinu vozidel
   stanoveného  v odstavci 1 nebo 2, pokud je tato osoba držitelem výjimky
   z  věku;  výjimku  z  věku udělí ministerstvo osobě, která je držitelem
   licence  motoristického  sportovce,  na základě její žádosti, popřípadě
   žádosti jejího zákonného zástupce. Toto řidičské oprávnění opravňuje do
   dosažení  věku  uvedeného  pro  příslušnou skupinu vozidel v odstavci 1
   nebo 2 pouze k řízení v rámci sportovní soutěže.

   (5)  Řidičské  oprávnění  pro  skupinu C lze udělit rovněž osobě, která
   dosáhla  věku 18 let, a pro skupinu D osobě, která dosáhla věku 21 let.
   Tato  řidičská oprávnění omezí obecní úřad obce s rozšířenou působností
   do  dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a f) pouze k řízení
   vozidel

   a) Ministerstva vnitra používaných policií,

   b) Vězeňské služby České republiky,

   c) ozbrojených sil České republiky,

   d) obecní policie,

   e)  Hasičského  záchranného  sboru  České  republiky a jednotek požární
   ochrany,

   f) celních orgánů,

   g) při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou nebo údržbou.

   (6)  Řidičské  oprávnění  pro  skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě,
   která  dosáhla  věku 18 let, a pro skupiny D a D+E osobě, která dosáhla
   věku  21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení
   věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a g) jeho držitele k řízení

   a) v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu^9b),

   b)  pokud  je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil
   se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu^9b)

   1. v rozšířeném rozsahu, nebo

   2.  v  základním  rozsahu,  jedná-li  se  o  osobu, které bylo řidičské
   oprávnění pro skupinu D nebo D+E uděleno ve věku 23 let.


Přehled povolených rychlostí a alkoholu v krvi ve vybraných státech

Pozor, tento přehled berte pouze jako orientační!

 

Slovensko

Maximální povolená rychlost 60 km/h v obci, 90 km/h mimo obec a 130 km/h na dálnici.
Na železničním přejezdu a 30 metrů před ním a za ním nesmí řidič překročit rychlost 30 km/h
V případě, že mimo obec musíte kvůli nehodě či poruše opustit auto, tak je povinná reflexní vesta
Pokuta za překročení rychlosti o 20 km/h se pohybuje v přepočtu od 30 EUR, za projetí na červenou od 220 EUR a za jízdu pod vlivem alkoholu je pokuta od 310 EUR

Německo

Maximální povolená rychlost je 50 km/h v obci, 100 km/h mimo obec a na dálnici bez omezení. Pouze ve spolkové zemí Brémy je na dálnici limit 120 km/h.
Řidič pomalu jedoucího vozidla musí umožnit předjetí rychlejšímu autu za ním tím, že ve vhodném místě zpomalí rychlost nebo zcela zastaví
Je povolena hranice 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče
Pokuta za překročení rychlosti o 20 km/h se pohybuje od 35 EUR, za projetí na červenou od 50 EUR a za jízdu pod vlivem alkoholu nad povolený limit je pokuta od 250 EUR
V současné době více než 30 německých měst omezila vjezd do svých center (např. Berlín, Hannover, Köln, Stuttgart atd.), vozidla musí mít zakoupenou známku v hodnotě 5-10 EUR, podle množství vypouštěných emisí ( červená, žlutá nebo zelená nálepka).

Francie

Povolená hranice 0,5 promile alkoholu v krvi. Řidič má povinnost mít u sebe funkční alkohol tester. Toto je povinnost řidiče a nevztahuje se k výbavě auta.
Maximální povolená rychlost je 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, 130 km/h na dálnici.
Majitelé řidičských průkazů, kteří ho mají do 2 let, mají limity rychlosti sníženy mimo obec na 80 km/h a na dálnici na 110 km/h
Pokuta za překročení rychlosti o 20 km/h se pohybuje od 90 EUR, za projetí na červenou od 90 EUR a za jízdu pod vlivem alkoholu nad povolený limit je pokuta od 135 EUR
Na dálnicích se platí u mýtných bran mýtné, pro osobní automobil stojí průměrně 7 EUR na 100 km. Platí se i při průjezdu některých alpských tunelů a na některých mostech.

Polsko

Maximální povolená rychlost 50 km/h v obci (60 km/h od 23h do 5h), 90 km/h mimo obec, 100 km rychlostní silnice s jedním pruhem, 110 km/h rychlostní silnice se dvěma pruhy a 130 km/h na dálnici.
Povolený limit alkoholu činí 0,2 promile
Špatně zaparkovaná auta se odtahují, s botičkami se nesetkáte
Účastníci nehody musí vždy zavolat policii
V současnosti se platí mýtné jen na určitých úsecích dvou dálnic a to A2 a A4. Kromě zlotých se přijímají při platbě mýtného také eura a dolary.
Pokuta za překročení rychlosti o 20 km/h se pohybuje v přepočtu od 15 EUR, za projetí na červenou od 65 EUR a za jízdu pod vlivem alkoholu nad povolený limit je pokuta od 145 EUR

Rakousko

Maximální povolená rychlost 50 km/h v obci, 100 km/h mimo obec (Tyrolsko a Vorarlbergsko 80 km/h) a 130 km/h na dálnici.
Dálnice a většina rychlostních komunikací označených "S" je zpoplatněna prostřednictvím známky, desetidenní stojí letos 7,70 EUR. Známky se dají koupit na pumpách u hranic
Platí se také za průjezd některými horskými průsmyky a tunely, mýtné je stejné jako vloni
Od 1.1.2008 musí jezdit řidiči i přes den s rozsvícenými tlumenými světly
Povinnost zimních pneumatik a to vždy k 1.11.
Při menších nehodách se stejně jako v ČR nemusí volat policie, stačí, když se účastníci dohodnou a vymění si osobní údaje. Pokud je policie v těchto případech přivolána, účtuje si poplatek 40 EUR
Policisté smí vybírat v hotovosti pokutu max. 36 EUR. V případě vyšší pokuty však mohou požádat o zaplacení zálohy. Pokud nedisponujete hotovostí k zaplacení pokuty, smějí vám policisté zabavit i věci z vašeho osobního majetku v této hodnotě (oblečení, elektronika atd.)
Je povolena hranice 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče
Pokuta za překročení rychlosti o 20 km/h se v Rakousku pohybuje od 20 EUR, za projetí na červenou od 70 EUR a za jízdu pod vlivem alkoholu nad povolený limit je pokuta od 220 EUR

Itálie

Zavedené mýtné „EcoPass“ v Miláně pro všechny auta mířící do zóny v centru města. Podle velikosti vozidla se platí od 2 do 10 EUR. Nařízení trvá každý den 7:30 – 19:30. Lístek lze koupit všude, kde prodávají lístky na městskou hromadnou dopravu.
Maximální povolená rychlost 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, 110 km/h hlavní tahy, 130 km/h na dálnici a 150 km/h na dálnici se třemi pruhy.
Dálnice jsou z velké části placené, platí se na mýtných branách při průjezdu automobilem. Platí se i při průjezdu některých alpských tunelů
Na dálnici je zakázaný soukromý odtah, musíte tedy zavolat odtahové vozidlo
V případě, že nemáte peníze na zaplacení pokuty, může vám policie zadržet řidičský průkaz
Je povolena hranice 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče
Pozor - zde jsou jedny z nejvyšších pokut v Evropě, za překročení rychlosti o 20 km/h se v Itálii pokuta pohybuje od 150 EUR, za projetí na červenou od 150 EUR a za jízdu pod vlivem alkoholu nad povolený limit je pokuta od 500 EUR !!!

Chorvatsko

Je povolen limit 0,5 promile alkoholu v krvi pro řidiče od 25 let, pro řidiče do 24 let platí nadále nulový limit.
Pokud dojde k dopravní nehodě a přítomnost alkoholu v krvi řidiče přesáhne 1,5 promile, řidič zaplatí pokutu ve výši cca 17 305 - 51 915 Kč nebo bude odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání až 60 dnů.
Za překročení rychlosti v obci do 10 km/h zaplatí řidič stejně jako dříve cca 1.038 Kč
V případě překročení o více než 50 km/h zaplatí pokutu ve výši cca 17 305 - 51 915 Kč nebo bude odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání až 60 dnů.
V souladu s novým zákonem je použití tlumených světel u motorových vozidel povinné pouze v zimním období, s výjimkou motorek a mopedu

Maďarsko

Po zaplacení dálniční známky neobdržíte žádnou nálepku. Známka je pouze virtuální, elektronická, nic se nelepí na sklo. Kontrola probíhá kamerovým systémem či policejními hlídkami. Prokazujete se dokladem o zaplacení dálniční známky. V Maďarsku existuje celkem 5 takto zpoplatněných dálnic, M1, M3, M5, M6 a M7.

Maximální povolená rychlost je 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, 110 km/h rychlostní silnice, 130 km/h na dálnici.
K železničnímu přejezdu mimo obec se můžete blížit největší rychlostí 40 km/h, v obci nejvýše 30 km/h. Koleje se smí přejíždět do rychlosti 5 km/h, železniční síť je přitom v Maďarsku velmi hustá
V Budapešti je velmi omezené parkování, na lístek z automatu max. 2-3 hod. Jakmile tento limit překročíte o půl hodiny, může vám policie nasadit "botičku". Delší parkování tedy vyžaduje použití sběrných parkovišť P+R.
Není povolen žádný alkohol v krvi řidiče
Pokuta za překročení rychlosti o 20 km/h se pohybuje v přepočtu od 230 EUR, za projetí na červenou od 80 EUR a za jízdu pod vlivem alkoholu je pokuta od 380 EUR

Slovinsko

Maximální povolená rychlost 60 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, 100 km rychlostní silnice a 130 km/h na dálnici
Zaplatíte-li pokutu na místě nebo do 8 dnů, snižuje se vám o 50% V případě, že zahraniční turista odmítne zaplatit pokutu, policisté se mu můžou pokusit zabavit pas nebo jiné dokumenty
Hladina alkoholu je povolena 0,5 promile v krvi
Dálniční známka, nejlevnější má půlroční platnost za 35 EUR. Známky jsou v prodeji na hraničních přechodech a i na rakouských a maďarských dálnicích v blízkosti slovinských hranic
Je povolena hranice 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče
Pokuta za překročení rychlosti o 20 km/h se pohybuje od 130 EUR, za projetí na červenou od 250 EUR a za jízdu pod vlivem alkoholu nad povolený limit je pokuta od 125 EUR

Španělsko

Novela trestního zákona zpřísnila postihy řidičů. Nyní je možné je postihnout trestem odnětí svobody až 5 let, pokud překročí nejvyšší povolenou rychlost o 60 km/h v obci a o 80 km/h mimo obec. Stejné tresty hrozí za řízení vozidla pod vlivem alkoholu či drog. Odmítnutí podrobit se vyšetření na obsah alkoholu či drog v krvi může být potrestáno 3 až 6 měsíci odnětí svobody.
Povolena hranice 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče
Pokuta za překročení rychlosti o 20 km/h se pohybuje od 90 EUR, za projetí na červenou od 90 EUR a za jízdu pod vlivem alkoholu nad povolený limit je pokuta od 300 EUR

Rumunsko

Maximální povolená rychlost je 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec a 120 km/h na dálnici.
Na kruhovém objezdu platí přednost zprava, pokud to není vyznačeno jinak
Pokud se setkají dvě auta na úzké horské silnici, přednost má to, které jede nahoru
Všechny rumunské silnice se platí známkou, cena se liší podle toho, jaký emisní limit EURO vůz splňuje. Jednodenní známka stojí pro všechny vozy 0,60 EUR, sedmidenní od 1,80 EUR, měsíční od 3,60 EUR
Není povolen žádný alkohol v krvi řidiče
Pokuta za překročení rychlosti o 20 km/h se pohybuje v přepočtu od 70 EUR, za projetí na červenou od 45 EUR a za jízdu pod vlivem alkoholu je pokuta od 100 EUR
Pozor, na dálnici A2 z Bukurešti k Černému moři do Konstance není téměř 200 km žádná benzínová pumpa !

2012 © Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu je kopírování zakázáno. Webmaster Luděk Konopáč
By: Fresh Joomla templates